Niet-confessionele zedenleer

klas 1 en klas 2

Vogels helpen in de winter

We vinden het belangrijk om te zorgen voor de diertjes die het wat moeilijker hebben in de winter.

Daarom maakten we een pindaslinger voor de vogels.


Klas 3 en klas 4

De eerste indruk

De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar ontdekten dat de eerste indruk vaak niet juist is. Daarom is het belangrijk om iemand te leren kennen vooraleer je een mening vormt. 

Pesten, nee bedankt!


klas 5 en klas 6