ICT in onze school

Wisten jullie,

- dat we in alle klassen de ICT-eindtermen nastreven
- onze kleuters op tablets en laptops werken
- in de eerste tot en met de zesde klas de lessen worden ondersteund door digitale schoolborden en bordboeken
- onze leerlingen thuis taken en lessen kunnen maken en voorbereiden via Bingel, Mundo, Ambrosoft...
- de leerlingen in de vijfde klas blind leren typen
- we programma's gebruiken om onze leerlingen met leermoeilijkheden op school en thuis te ondersteunen.

- ...