De lessen Rooms-Katholieke Godsdienst bij juf Karin Lodeweyckx

Voor de les godsdienst komen de leerlingen 2 keer per week naar de godsdienstklas.

Ze maken hier kennis met bijbelverhalen en de figuur van Jezus door middel van thema's.

We maken tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan, onze gevoelens te verwoorden en open te staan voor de mening van anderen.

Door middel van vrolijke liedjes beleven we de lessen op een leuke manier.

We staan stil bij de kerkelijke feestdagen en knutselen regelmatig als afsluiter.

De voorbereiding op de eerste communie (2de leerjaar) gebeurt tijdens de lessen.

Tijdens de LICHTMISLUISTERWANDELING gaan de kinderen van het eerste leerjaar op stap en beluisteren het verhaal met doe-opdrachtjes. Hier zie je: maak een bedje voor het kindje Jezus.

We hebben het LICHTEILAND gevonden en sluiten in de klas af met een stil gebedje. 

Onze tweedeklassers zijn enthousiaste kinderen die graag in de godsdienstklas zijn.

In de advent bereiden we ons voor op het komende KERSTFEEST. Onze klaspopjes uit de kerststal worden graag geknuffeld.

Met het derde en vierde leerjaar gaan we op ontdekking in de kerk en voelen we de stilte in dit grote gebouw, het huis van God.

In ons thema STILTE EN GEBED maken we een stiltedoosje waarin we telkens een klein tekstje verzamelen en daarna versieren we dit om mee naar huis te nemen en een mooi plaatsje te geven op onze kamer.

In de derde graad zoeken we verhalen op in de bijbel. We maken kennis met het oude en nieuwe testament en leren hoe we de afkortingen lezen en gebruiken bv. Mc. 13, 1 - 15. Dit gebeurt in ons thema DE BIJBEL, EEN LANGE GESCHIEDENIS VAN BEWOGEN MENSEN.

Met alle leerlingen van het 5de leerjaar werken we mee aan SCHRIJF ZE VRIJ-dag. We schrijven brieven om mensen vrij te krijgen die ten onrechte opgesloten zitten. Amnesty International leren we kennen als de organisatie die opkomt voor de mensenrechten in gans de wereld.

Verkoop lentebloempjes ten voordele van BROEDERLIJK DELEN met de leerlingen van de tweede graad. Dankjewel aan alle mensen die onze verkoop steunden. We mochten € 256 storten voor dit goede doel.