Nieuwe inschrijvingen

Algemeen


Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen in onze school ingeschreven worden tijdens de schooluren of na afspraak. 
De inschrijving van een kind dient te gebeuren aan de hand van een officieel document zoals :

 • Kids ID-kaart
 • ISI + kaart
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Documenten voor inschrijving


Gelieve onderstaande documenten in te vullen en ingescand door te sturen voor een online inschrijving.

 

1. Inschrijvingsfiche GBS KLIM-OP Grobbendonk

Inschrijvingsfiche Grobbendonk 2021
PDF – 215,6 KB 651 downloads

 

2. Leerlingenkenmerken

Leerlingkenmerken
PDF – 79,9 KB 597 downloads

3. Keuzeformulier Levensbeschouwing
    Enkel in te vullen voor instappers
    lagere school

 

Keuzeformulier Levensbeschouwing
PDF – 102,5 KB 580 downloads

Instapdata

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn.  Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata :

 • De eerste schooldag na de zomervakantie :
  • Vrijdag 1 september 2023
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie :
  • Maandag 6 november 2023
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie :
  • Maandag 8 januari 2024
 • De eerste schooldag van februari :
  • Woensdag 1 februari 2024
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie :
  • Maandag 19 februari 2024
 • De eerste schooldag na de paasvakantie :
  • Maandag 15 april 2024
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag :
  • Maandag 13 mei 2024

Belangrijk! Kleuters vanaf 3 jaar en kinderen van de lagere school kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

Instap peuterklas

 

De eerste schooldag voor nieuwe peutertjes is een erg spannend moment. Juf Vicky geeft graag al een woordje uitleg om de instap vlot te laten verlopen. Lees hieronder gerust haar informatiebundeltje voor de peuterklas.

Welkom In De Peuterklas Infoboekje Definitief
Word – 3,4 MB 121 downloads