Nieuwe inschrijvingen

Algemeen


Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen in onze school ingeschreven worden tijdens de schooluren of na afspraak. 
De inschrijving van een kind dient te gebeuren aan de hand van een officieel document zoals :

 • Kids ID-kaart
 • ISI + kaart
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Inschrijven tijdens coronamaatregelen

Door de geldende coronamaatregelen mogen we tijdens de schooluren geen ouders op school ontvangen maar je kan wel een afspraak maken met de directie om een afspraak buiten de schooluren te maken.  

Je kan ook inschrijven per mail.  Hiervoor dien je onderstaande documenten af te drukken, in te vullen en terug te mailen naar lilianevandoren@klimopschool.be of grobbendonk@klimopschool.be  
Er dient dan nog wel een officieel document uit bovenstaande lijst aan de school bezorgd te worden waarvan we een kopie maken.

We danken jullie alvast voor het vertrouwen in onze school! 

Wens je meer info, dan mag je steeds contact opnemen met de directie via mail ( lilianevandoren@klimopschool.be )
of telefonisch (0474/85.81.16).

Documenten voor inschrijving


Gelieve onderstaande documenten in te vullen en ingescand door te sturen voor een online inschrijving.

 

1. Inschrijvingsfiche GBS KLIM-OP Grobbendonk

Inschrijvingsfiche Grobbendonk 2021
PDF – 215,6 KB 138 downloads

 

2. Leerlingenkenmerken

Leerlingkenmerken
PDF – 79,9 KB 126 downloads

3. Keuzeformulier Levensbeschouwing
    Enkel in te vullen voor instappers
    lagere school

 

Keuzeformulier Levensbeschouwing
PDF – 102,5 KB 106 downloads

Instapdata

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn.  Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata :

 • De eerste schooldag na de zomervakantie :
  • Maandag 1 september 2020
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie :
  • Maandag 9 november 2020
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie :
  • Maandag 4 januari 2021
 • De eerste schooldag van februari :
  • Maandag 1 februari 2021
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie :
  • Maandag 22 februari 2021
 • De eerste schooldag na de paasvakantie :
  • Maandag 19 april 2021
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag :
  • Maandag 17 mei 2021

Belangrijk! Kleuters vanaf 3 jaar en kinderen van de lagere school kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

Instap peuterklas

 

De eerste schooldag voor nieuwe peutertjes is een erg spannend moment. Juf Vicky geeft graag al een woordje uitleg om de instap vlot te laten verlopen. Lees hieronder gerust haar informatiebundeltje voor de peuterklas.

Welkom In De Peuterklas
Word – 2,5 MB 171 downloads