onze missie

 

Wij zijn een gemeentelijke basisschool die onderwijs biedt voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar. We houden rekening met de rijke diversiteit in onze school. We erkennen elk kind in zijn talenten en beperkingen om zo alle kinderen via een kwaliteitsvolle leerbegeleiding, optimale kansen te geven. Als school proberen we steeds te streven naar een krachtige leeromgeving waarin we samenwerken en respectvol met elkaar omgaan.

 

Onze missie is duidelijk! We willen op het einde van de basisschool dat alle kinderen beschikken over de juiste basiskennis en de nodige vaardigheden zodat ze ook daarna verder optimaal kunnen ontwikkelen. Op die manier kunnen ze als zelfstandige burger, met een goed welbevinden, deelnemen aan de steeds wisselende maatschappij. Om dit doel te bereiken hechten wij veel belang aan een aantal kernwaarden die in onze visietekst opgenomen zijn.

onze visie


Onderstaande kernwaarden staan voor ons voorop om de missie van onze school te volbrengen:

Onder ‘respectvol gedrag‘ verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf graag behandeld wil worden. Op die manier kunnen wij een mooie bijdrage leveren aan het samenleven in een maatschappij! Daar willen we zeker op inzetten.

 

 

Voorbeelden

Sociale vaardigheden integreren in de lessen, beurt afwachten, beleefd zijn, zorgen voor elkaar, groepsgesprekken,… .

 

Wie zin heeft om te leren, zal meer leerkansen krijgen. Daarom is het belangrijk dat het aanbod aantrekkelijk is en dat er over nagedacht wordt hoe het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen verhoogd kan worden.

 

 


Voorbeelden

Leerlingen betrekken bij de keuze van activiteiten, sneeuwklassen, bosklassen, schooluitstappen, spelotheek, beloningsstickers- en stempels, … .

 

We willen dat iedereen zich welkom voelt op onze school en dan denken we in de eerste plaats aan de kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. We proberen te luisteren naar elkaar en de participatie te verhogen. Via een gepaste communicatie willen we de betrokkenheid tussen de verschillende partijen verhogen. 

 

Voorbeelden

Opendeurdagen, meespeeldagen, grootouderfeest, anderstalige nieuwkomers, rode loper, aangepaste trajecten aanbieden (indien nodig), … .

Dikwijls hebben kinderen specifieke leernoden. Wij streven naar een gedifferentieerde leerbegeleiding door gebruik te maken van het zorgcontinuüm. We denken na over de specifieke leernoden en we trachten zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontwikkeling. Nauwkeurige observaties ,afname van toetsen en overlegmomenten zorgen ervoor dat we iedereen systematisch kunnen opvolgen.

 


Voorbeelden

Werken op leerlingenniveau, differentiatie, groeimap, maatregelen, aangepaste materialen, … .

 

De uitdrukking ‘ Vele handen maken licht werk’ is voor ons belangrijk. We hechten veel belang aan sociale vaardigheden en aan bepaalde waarden en normen. Zo vinden we beleefdheid en stiptheid belangrijk. Vanaf de kleuterschool hechten we ook belang aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het empathisch vermogen. Samen kan je veel leren van elkaar… . Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten als ouders. Kinderen die op een gestructureerde, zelfsturende en positieve manier kunnen samenwerken zorgen voor een groter gevoel van samenhorigheid, ongeacht ras, cultuur, geslacht, …..

 

Voorbeelden

Groepswerken, integratie 3KK en klas 1, teambuildingsactiviteiten, werkgroepen, peters en meters, samen spelen/werken in de klas, … .

We erkennen elk kind in zijn talenten en mogelijkheden. Niemand kan alles maar iedereen kan wel iets. We zijn voortdurend op zoek naar die talenten en dit zowel bij kinderen als bij leerkrachten. We ontdekken ze tijdens verschillende activiteiten en projecten. We werken samen met externe partners die nog meer ontwikkelingskansen kunnen geven.
Voorbeelden

Schaken, samenzang, free podium met carnaval, schoolfeest, creatieve activiteiten, … .

We zijn ervan overtuigd dat het nakomen van gemaakte afspraken goede vrienden maakt en dit geldt zowel voor de klas – als voor de schoolafspraken. 

 

Voorbeelden

Planning, agenda, speelplaatsafspraken, activiteitenkalender, communicatie met ouders, schoolreglement, schoolwerkplan,… .

 

De leerlingen zijn zelf actief bezig met hun eigen leerproces. De werkhouding, motivatie en manier van leren vormen het uitgangspunt om actief te kunnen leren.

 

Voorbeelden

Groepswerk, klasgesprekken, partnerwerk, studievaardigheden aanleren, eigen werk controleren, … .