Wat is SmartTyping?

We bieden in de vijfde klas de cursus SmartTyping aan. Dit houdt in dat we onze leerlingen op een ‘slimme’ (smart) wijze blind leren typen. Dit alles gebeurt op een termijn van enkele weken.
Hoe gaan we te werk? Aan de hand van vier verhalen waarin de leerlingen verkennen waar de letters staan, leren ze eerst typen op hun knieën. Vooraf wordt duidelijk gemaakt dat elke vinger een kleur heeft. De leerlingen moeten flink recht zitten, met de handen op de knieën en sluiten de ogen. Vervolgens luisteren ze naar verhaal 1. Hierna volgt een spelletje met een balletje. De leerkracht gooit een balletje naar leerling 1 en zegt : ‘de letter ‘f’. De leerling antwoordt: “De f van fabriek, groen, wijsvinger, middelste rij.” Dan werpt leerling 1 het balletje naar leerling 2 en zegt letter…. Elke dag wordt een verhaal behandeld. Hierna worden de verhaaltjes nog twee keer herhaald. Vervolgens begint het echte typen.
Omdat vervolgens alles online gebeurt, krijgen de leerlingen van de school een Office365-pakket. Dat houdt in dat ze ook de andere toepassingen zoals WORD en PowerPoint kunnen blijven gebruiken tot het einde van de zesde klas.
De leerlingen krijgen elke dag een e-mail op een e-mailadres dat de leerkracht ICT aanmaakte in hun Office365-pakket. Dat gebeurt gedurende een periode van 20 schooldagen. In deze e-mail staat een link naar een oefening die de leerling dan maakt. Er wordt elke dag in de klas geoefend en als vorm van huiswerk wordt er ook thuis nog geoefend. Dat kan omdat alles via internet verloopt. Leerlingen die thuis online niet kunnen oefenen, krijgen in de klas extra tijd om te oefenen. De leerkracht kan op zijn computer dagelijks controleren hoelang een leerling heeft geoefend en hoeveel aanslagen hij/zij per minuut maakt. Na de 20 oefeningen volgt er een toets waarin de leerlingen laten zien hoeveel aanslagen per minuut ze blind kunnen typen. Als eindbeloning krijgen ze een diploma.
Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de cursus SmartTyping. Er wordt op toegekeken dat er geen ander e-mailverkeer is binnen dit e-mailadres. Na de cursus kan het mailverkeer uitgebreid worden naar toepassingen binnen de klas.
We bieden als school deze cursus al verscheidene jaren met succes aan. Een extraatje voor onze leerlingen dat normaliter veel tijd buiten de schooluren eist. We mogen deze cursus uitsluitend in onze school geven. De school betaalt jaarlijks voor iedere leerling in de vijfde klas een licentie.